Επώαση αυγών Κότας:

Η επώαση των αυγών της κότας μπορεί να γίνει και τεχνητά με επιτυχία. Σχεδόν όλα τα γονιμοποιημένα αυγά θα εκκολαφθούν μετά από 21 ημέρες σε καλές συνθηκες (37.5 °C) και σχετική υγρασία περίπου 55%, με αύξηση σε 70% στις τελευταίες τρεις ημέρες της επώασης για να βοηθήσει να μαλακώσει το τσόφλι των αυγών). Τα αυγά πρέπει να αναστρέφονται τακτικά (συνήθως τρεις έως οκτώ φορές κάθε εβδομάδα) κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της επώασης.

Εάν τα αυγά μένουν αμετακίνητα, τότε το εσωτερικό του εμβρύου θα κολλήσει στο τσόφλι και μπορεί μεν να εκκολαφθεί, αλλά με κάποιες φυσικές ατέλειες. Μερικοί επωαστήρες γυρίζουν τα αυγά αυτόματα. Αυτή η στροφή μιμείται τη φυσική διαδικασία – μια κότα θα σταθεί πάνω από τα αυγά αρκετές φορές ημερησίως και θα μετατοπίσει τα αυγά με το ράμφος της. Όμως εάν τα αυγά γυρίζουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας της επώασης ο νεοσσός μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα εκκόλαψης.

                   Πίνακας αποθήκευσης των αυγών για επώαση:

                           

Κότας - Γαλοπούλας θερμοκρασία Υγρασία
Εως 3 ημέρες   8-12 C 75-80%
Εως 6 ημέρες 15-18 C 80-82%
Ανω των 6 ημερών 12-15 C 83-85%

 

Πάπιας - Χήνας Θερμοκρασία Υγρασία
Εώς 3 ημέρες 8-12 C 75-80%
Εως 8 ημέρες 15-18 C 80-82%
Ανω των 8 ημερών 12-15 C 83-85%

 

Δεν συνιστάται η χρήση για τα αυγά επώασης τα οποία διατηρούνται σε θερμοκρασίες κάτω των + 5°C.
Η βέλτιστη ηλικία των αυγών είναι 3 έως 4 ημέρες για κότα και πάπια 6 έως 7 ημερών για χήνα και άλλα πτηνά

                           
   

Διάρκεια Επώασης Διαφόρων Ειδών Πτηνών    

 Είδος Πτηνού:                Διάρκεια Επώασης:

 Όρνιθα                                   21 Ημέρες
 Γαλοπούλα                            28 Ημέρες
 Χήνα                                 30-32 Ημέρες
 Ορτύκι                              16-17 Ημέρες
 Πέρδικα                                 21 Ημέρες
 Πάπια                            28 ή 32 Ημέρες
 Φραγκόκοτα                     26-28 Ημέρες
 Φασιανός                         24-25 Ημέρες
 Στρουθοκάμηλος                   42 Ημέρες

                     Πίνακας σχετικής Υγρασίας επώασης αυγών

Είδος Πτηνών Χρόνος Επώασης Πρώτη Περίοδος Τελευταίες 2 ημέρες
Κότα            21 ημέρες 60 % υγρασία 75 % υγρασία
Γαλοπούλα 28 ημέρες 60 % υγρασία 75 % υγρασία
Πάπια 28 ημέρες 75 % υγρασία 80-85 % υγρασία
Χήνα 30 ημέρες 75 % υγρασία 80-85 % υγρασία
       

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών της περιόδου επώασης, τα αυγά δεν πρέπει να γυρίζονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι νεοσσοί κινούνται στη θέση επώασης. Εάν τα αυγά γυρίζονται σε αυτήν την περίοδο, υπάρχει ο κίνδυνος οι νεοσσοί να πεθαίνουν μέσα στο αυγό.

                       Περιοδικός έλεγχος (Ωοσκόπηση αυγών)

       
Ειδος Έλεγχος 1 Έλεγχος 2 Έλεγχος 3
Κοτόπουλα 6η ημέρα     11η ημέρα 18η ημέρα
Γαλοπούλες 8η ημέρα 13η ημέρα 24η ημέρα
Πάπιες 8η ημέρα 13η ημέρα 24η ημέρα
Χήνες 9η ημέρα 15η ημέρα 28-29η ημέρα

Αποφύγετε την υπερβολική επεξεργασία των αυγών με γυμνά χέρια, επειδή το λίπος από τα δάχτυλα κλείνουν τους πόρους στο κέλυφος με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο επιβλαβών ουσιών κατά την επώαση.